Korporacja Kominiarzy Polskich
Stowarzyszenie Zawodowe
o/Kaszubsko - Pomorski

Partnerzy:


 
 

 
 

Ostatni News!

ZAPROSZENIE

 

Zarząd oddziału Kaszubsko-Pomorskiego zgodnie z § 36 Statutu KKPSZ  zaprasza na Zebranie Oddziałowe , które odbędzie  się w dniu 09.12.2016r. o godz. 10.00 w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Bytowie, ul. Wybickiego 7.

 

       Porządek Obrad:

 

1.      Otwarcie zebrania, przywitanie członków  i zaproszonych gości.                                         --  przyjęcie porządku obrad:

2.      Przedstawienie i przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.

3.      Przedstawienie sprawozdania finansowego za  11 miesięcy 2016r.

4.      Sprawozdanie z  pracy Zarządu Oddziału oraz Zarządu Głównego.

5.      Przedstawienie informacji ze spotkania w Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie z Cechem Beskidzkim i KIK.

6.      Omówienie i przedstawienie planowanego porządku obchodów Święta 10-lecia Oddziału KKP SZ w Bytowie.

7.      Przygotowanie i omówienie nadchodzącego sezonu grzewczego 2016/2017

8.      Dostarczenie zdjęć do nowych legitymacji i adresów e-mail.

9.      Podzielenie się opłatkiem i złożenie życzeń Świątecznych.

10.  Sprawy wniesione, wolne wnioski dyskusja.

11.  Zakończenie obrad wspólnym obiadem.

 

Ze względu na ważność  omawianych tematów obecność obowiązkowa. 

                                                                       

 Z kominiarskim pozdrowieniem

Prezes Jan Gański                     

 

Ostatnie zdjęcia

 
 

     Korporacja Kominiarzy Polskich jest Stowarzyszeniem Zawodowym zrzeszającym najlepszych i najrzetelniejszych mistrzów kominiarskich.

     Korporacja Kominiarzy Polskich posiada 17 oddziałów terytorialnych w całej Polsce. Oddział kaszubsko – pomorski z siedzibą w Bytowie jest najmłodszym oddziałem.
     Do nadrzędnych celów członków Korporacji Kominiarzy Polskich należy aktywna troska o dobre imię zawodu całej branży kominiarskiej, a także porządkowanie wielorakich branżowych spraw techniczno - prawnych.
     Mistrzowie zrzeszeni w Korporacji czynią starania, aby wspólnie rozwiązywać istniejące problemy związane z budową i eksploatacją przewodów i urządzeń kominowych. Wszystkie wykonywane usługi odbywają się zgodnie z Przepisami Prawa Budowlanego i wszelkimi normami, które obowiązują na terenie całego kraju.
     Rekomendowani przez Korporację Kominiarzy Polskich mistrzowie kominiarscy nieustannie się doszkalają. Biorą udział we wszystkich branżowych szkoleniach, spotkaniach z Ministrem Budownictwa oraz wszelkich targach i pokazach nowości związanych z prawidłowym funkcjonowaniem urządzeń grzewczo-kominowych i wentylacyjnych. Dzięki temu są ekspertami w swoim zawodzie.

     Kominiarze - członkowie Korporacji deklarują rzetelną i uczciwą współpracę ze wszystkimi podmiotami gospodarczymi, tj.: wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, szkoły, przedszkola, szpitale, muzea, gospodarstwa domowe itp.

Lista wszystkich rekomendowanych kominiarzy znajduje się na stronie www.kominiarze.info

.