Korporacja Kominiarzy Polskich
Stowarzyszenie Zawodowe
o/Kaszubsko - Pomorski

Partnerzy:


 
 

 
 

Ostatni News!W związku z  obecną sytuacją epidemiologiczną wywołaną przez koronawirusa uprzejmie informujemy ,że podjęliśmy decyzję o odwołaniu szkolenia na przedłużenie dokonywania przeglądów "DOZÓR EKSPLOATACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ ORAZ PRZEGLĄD INSTALACJI GAZOWEJ" w dniach 15.04-17 kwietnia 2020r. w Ośrodku Wypoczynkowym "KREFTA" w miejscowości Chmielno (gmina Żukowo), ul. Grodziska 10.
Szkolenie odbędzie się w terminie późniejszym .  Powiadomimy o nowym terminie szkolenia.

Dziękujemy za wyrozumiałość i zrozumienie.

 

 

Ostatnie zdjęcia

 
 

Historia powstania
oddziału Kaszubsko - Pomorskiego KKP SZ

     Po podziale administracyjnym Polski na 16 dużych województw oddział Koszalińsko - Słupski KKP został podzielony na dwa Wojewódzkie Inspektoraty Budowlane: Zachodnio - Pomorski z siedzibą w Szczecinie i Pomorski w Gdańsku. Powiaty słupski, człuchowski, bytowski i lęborski zostały przydzielone do województwa pomorskiego, gdzie brakowało współpracy z Nadzorem Budowlanym.
     W międzyczasie został rozwiązany oddział Bydgoski KKP. Wówczas mistrz kominiarski Marian Dąbrowski z rozwiązanego oddziału Bydgoskiego zadzwonił do mistrza kominiarskiego Jana Gańskiego z Bytowa z propozycją utworzenia nowego oddziału na Pomorzu, gdyż Pomorze Kaszubskie w dużej części nie należało do Korporacji. Mistrz Kominiarski Jan Gański w porozumieniu z mistrzami kominiarskimi Henrykiem Meyerem, Januszem Cupiałem i Romanem Majkowskim zdecydowali o odejściu z oddziału Koszalińskiego i założeniu nowego oddziału na Kaszubach.
     Wtedy to Jan Gański dowiedział się o chęci przystąpienia do korporacji mistrza kominiarskiego Andrzeja Grzenkowicz oraz kilku jego kolegów z Kaszub. Andrzej Grzenkowicz i Jan Gański umówili się telefonicznie na pierwsze krótkie spotkanie robocze w Parchowie, gdzie zdecydowali o utworzeniu nowego oddziału.
     Z inicjatywy Andrzeja Grzenkowicza w dniu 08.05.2006r. odbyło się spotkanie zapoznawcze w Chmielnie, na którym mistrzowie, chcący odejść z oddziału Koszalińskiego i mistrzowie z rozwiązanego oddziału Bydgoskiego poznali się z kolegami z Kaszub, którzy wyrazili chęć utworzenia nowego oddziału.
     Następne spotkanie, które zorganizował Andrzej Grzenkowicz u Mistrza Kominiarskiego Eugeniusza Szymańskiego z Wejherowa w dniu 23.05.2006r. było zebraniem założycielski. Stawiło się 17 mistrzów kominiarskich. Przewodniczącym zebrania wybrano Jana Gańskiego, który przeprowadził wybory nowego oddziału o nazwie Korporacja Kominiarzy Polskich Stowarzyszenie Zawodowe Oddział Kaszubsko - Pomorski z siedzibą w Bytowie. Prezesem został wybrany mistrz kominiarski Jan Gański, z-cą mistrz kominiarski Andrzej Grzenkowicz, sekretarzem mistrz Eugeniusz Szymański, skarbnikiem mistrz Henryk Meyer, członkami zarządu mistrzowie: Janusz Cupiał i Leszek Pieper. Przewodniczącym komisji rewizyjnej został wybrany kolega Witold Szczepański, a członkami zostali: Arkadiusz Rychert i Stanisław Gryckiewicz. Do sądu koleżeńskiego wybrano jako przewodniczącego mistrza Mariana Dąbrowskiego oraz jako członków mistrzów: Jerzego Pawlaka i Henryka Pieper. Na delegata wybrano Adrzeja Grzenkowicza.
     Skład wszystkich mistrzów kominiarskich założycieli oddziału Kaszubsko - Pomorskiego: Bobrucki Eugeniusz, Cupiał Janusz, Dąbrowski Marian, Gański Jan, Gryckiewicz Stanisław, Grzenkowicz Andrzej, Grzenkowicz Marian, Majkowski Roman, Meyer Henryk, Niklas Tomasz, Pawlak Jerzy, Pieper Henryk, Pieper Leszek, Rach Adam, Rychert Arkadiusz, Szczepański Witold, Szymański Eugeniusz.

     Nasz oddział w chwili obecnej zrzesza 35 uprawnionych Mistrzów Kominiarskich. Duża część Mistrzów naszego oddziału jest kontynuatorami chlubnych tradycji kominiarskich, które przejęli z pokolenia na pokolenie po swoich Ojcach i Dziadkach.

     Kominiarze – członkowie Korporacji deklarują rzetelną i uczciwą współpracę ze wszystkimi podmiotami gospodarczymi – tj.: wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, szkoły, przedszkola, szpitale, muzea, gospodarstwa domowe itp.