Korporacja Kominiarzy Polskich
Stowarzyszenie Zawodowe
o/Kaszubsko - Pomorski

Partnerzy:


 
 

 
 

Ostatni News!W związku z  obecną sytuacją epidemiologiczną wywołaną przez koronawirusa uprzejmie informujemy ,że podjęliśmy decyzję o odwołaniu szkolenia na przedłużenie dokonywania przeglądów "DOZÓR EKSPLOATACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ ORAZ PRZEGLĄD INSTALACJI GAZOWEJ" w dniach 15.04-17 kwietnia 2020r. w Ośrodku Wypoczynkowym "KREFTA" w miejscowości Chmielno (gmina Żukowo), ul. Grodziska 10.
Szkolenie odbędzie się w terminie późniejszym .  Powiadomimy o nowym terminie szkolenia.

Dziękujemy za wyrozumiałość i zrozumienie.

 

 

Ostatnie zdjęcia

 
 

Zebranie Oddziałowe 09.12.2016r.

2016-11-30
ZAPROSZENIE

 

Zarząd oddziału Kaszubsko-Pomorskiego zgodnie z § 36 Statutu KKPSZ  zaprasza na Zebranie Oddziałowe , które odbędzie  się w dniu 09.12.2016r. o godz. 10.00 w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Bytowie, ul. Wybickiego 7.

 

       Porządek Obrad:

 

1.      Otwarcie zebrania, przywitanie członków  i zaproszonych gości.                                         --  przyjęcie porządku obrad:

2.      Przedstawienie i przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.

3.      Przedstawienie sprawozdania finansowego za  11 miesięcy 2016r.

4.      Sprawozdanie z  pracy Zarządu Oddziału oraz Zarządu Głównego.

5.      Przedstawienie informacji ze spotkania w Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie z Cechem Beskidzkim i KIK.

6.      Omówienie i przedstawienie planowanego porządku obchodów Święta 10-lecia Oddziału KKP SZ w Bytowie.

7.      Przygotowanie i omówienie nadchodzącego sezonu grzewczego 2016/2017

8.      Dostarczenie zdjęć do nowych legitymacji i adresów e-mail.

9.      Podzielenie się opłatkiem i złożenie życzeń Świątecznych.

10.  Sprawy wniesione, wolne wnioski dyskusja.

11.  Zakończenie obrad wspólnym obiadem.

 

Ze względu na ważność  omawianych tematów obecność obowiązkowa. 

                                                                       

 Z kominiarskim pozdrowieniem

Prezes Jan Gański                     

 ZAPROSZENIE

Zarząd oddziału Kaszubsko-Pomorskiego zgodnie z § 36 Statutu KKPSZ zaprasza na Zebranie Oddziałowe , które odbędzie się w dniu 09.12.2016r. o godz. 10.00 w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Bytowie, ul. Wybickiego 7.

Porządek Obrad:

1. Otwarcie zebrania, przywitanie członków i zaproszonych gości. -- przyjęcie porządku obrad:
2. Przedstawienie i przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
3. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 11 miesięcy 2016r.
4. Sprawozdanie z pracy Zarządu Oddziału oraz Zarządu Głównego.
5. Przedstawienie informacji ze spotkania w Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie z Cechem Beskidzkim i KIK.
6. Omówienie i przedstawienie planowanego porządku obchodów Święta 10-lecia Oddziału KKP SZ w Bytowie.
7. Przygotowanie i omówienie nadchodzącego sezonu grzewczego 2016/2017
8. Dostarczenie zdjęć do nowych legitymacji i adresów e-mail.
9. Podzielenie się opłatkiem i złożenie życzeń Świątecznych.
10. Sprawy wniesione, wolne wnioski dyskusja.
11. Zakończenie obrad wspólnym obiadem.

Ze względu na ważność omawianych tematów obecność obowiązkowa.

Z kominiarskim pozdrowieniem
Prezes Jan Gański