Korporacja Kominiarzy Polskich
Stowarzyszenie Zawodowe
o/Kaszubsko - Pomorski

Partnerzy:


 
 

 
 

Ostatni News!

 

 

 

Zarząd oddziału KKP SZ w Bytowie organizuje szkolenie na przedłużenie dokonywania przeglądów "DOZÓR EKSPLOATACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ ORAZ PRZEGLĄD INSTALACJI GAZOWEJ", które odbędzie się w dniach 16-17 czerwca 2020 roku  w Ośrodku Szkoleniowo-Rehabilitacyjnym MAUSZ w miejscowości Ostrów Mausz 12 (gmina Sulęczyno) .

Koszt uczestnictwa w szkoleniu 250 zł od osoby. Koszt jednego egzaminu wynosi 260 zł (10% najniższej krajowej , cena państwowa nie podlega negocjacji ). Koszt pobytu w Ośrodku  Szkoleniowo-Rehabilitacyjnym MAUSZ z wyżywieniem wynosi 400 zł od osoby.   Wpłaty za egzaminy będą pobierane na miejscu .

Dojazd oraz powrót we własnym zakresie.

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!

Wpłat należy dokonywać na konto: JAN GAŃSKI


42 9321 0001 0011 6642 3000 0010
Bank Spółdzielczy w Bytowie
ul. Wojska Polskiego 33
77-100 Bytów

W tytule przelewu proszę napisać: 
wpłata na szkolenie oraz Imię i Nazwisko osoby wpłacającej

Telefon kontaktowy:
Jan Gański
tel.602-279-009


Szkolenie MAUSZ 16-17.06.2020r.

 

Program szkolenia

16 czerwca 2020r. (wtorek)

8.00-10.00 – przyjazd uczestników, zakwaterowanie

11.00 - zebranie oddziałowe 

12.20 – przerwa na kawę

12.25 -14.00 –  dalszy ciąg zebrania

14.00-15.00 – obiad

15.15-16.00 – wypełnianie dokumentów związanych z szkoleniem

16.00-16.15 – przerwa na kawę 

18.30 –  kolacja 

 

17 czerwca 2020r. (środa)

8.00-9.00 – śniadanie

9.30-12.00 – wykłady na przedłużenie uprawnień E i D „wentylacja mechaniczna oraz E i D przegląd instalacji gazowych”

12.00-12.20 – przerwa na kawę

12.25-14.00 – dalszy ciąg wykładów

14.00-15.00 – obiad

15.15-16.00 – egzaminy

16.00-16.20 – przerwa na kawę

16.25-18.30 - egzaminy

 

 

 

Program może ulec zmianie. 


Ostatnie zdjęcia

 
 

Historia powstania
oddziału Kaszubsko - Pomorskiego KKP SZ

     Po podziale administracyjnym Polski na 16 dużych województw oddział Koszalińsko - Słupski KKP został podzielony na dwa Wojewódzkie Inspektoraty Budowlane: Zachodnio - Pomorski z siedzibą w Szczecinie i Pomorski w Gdańsku. Powiaty słupski, człuchowski, bytowski i lęborski zostały przydzielone do województwa pomorskiego, gdzie brakowało współpracy z Nadzorem Budowlanym.
     W międzyczasie został rozwiązany oddział Bydgoski KKP. Wówczas mistrz kominiarski Marian Dąbrowski z rozwiązanego oddziału Bydgoskiego zadzwonił do mistrza kominiarskiego Jana Gańskiego z Bytowa z propozycją utworzenia nowego oddziału na Pomorzu, gdyż Pomorze Kaszubskie w dużej części nie należało do Korporacji. Mistrz Kominiarski Jan Gański w porozumieniu z mistrzami kominiarskimi Henrykiem Meyerem, Januszem Cupiałem i Romanem Majkowskim zdecydowali o odejściu z oddziału Koszalińskiego i założeniu nowego oddziału na Kaszubach.
     Wtedy to Jan Gański dowiedział się o chęci przystąpienia do korporacji mistrza kominiarskiego Andrzeja Grzenkowicz oraz kilku jego kolegów z Kaszub. Andrzej Grzenkowicz i Jan Gański umówili się telefonicznie na pierwsze krótkie spotkanie robocze w Parchowie, gdzie zdecydowali o utworzeniu nowego oddziału.
     Z inicjatywy Andrzeja Grzenkowicza w dniu 08.05.2006r. odbyło się spotkanie zapoznawcze w Chmielnie, na którym mistrzowie, chcący odejść z oddziału Koszalińskiego i mistrzowie z rozwiązanego oddziału Bydgoskiego poznali się z kolegami z Kaszub, którzy wyrazili chęć utworzenia nowego oddziału.
     Następne spotkanie, które zorganizował Andrzej Grzenkowicz u Mistrza Kominiarskiego Eugeniusza Szymańskiego z Wejherowa w dniu 23.05.2006r. było zebraniem założycielski. Stawiło się 17 mistrzów kominiarskich. Przewodniczącym zebrania wybrano Jana Gańskiego, który przeprowadził wybory nowego oddziału o nazwie Korporacja Kominiarzy Polskich Stowarzyszenie Zawodowe Oddział Kaszubsko - Pomorski z siedzibą w Bytowie. Prezesem został wybrany mistrz kominiarski Jan Gański, z-cą mistrz kominiarski Andrzej Grzenkowicz, sekretarzem mistrz Eugeniusz Szymański, skarbnikiem mistrz Henryk Meyer, członkami zarządu mistrzowie: Janusz Cupiał i Leszek Pieper. Przewodniczącym komisji rewizyjnej został wybrany kolega Witold Szczepański, a członkami zostali: Arkadiusz Rychert i Stanisław Gryckiewicz. Do sądu koleżeńskiego wybrano jako przewodniczącego mistrza Mariana Dąbrowskiego oraz jako członków mistrzów: Jerzego Pawlaka i Henryka Pieper. Na delegata wybrano Adrzeja Grzenkowicza.
     Skład wszystkich mistrzów kominiarskich założycieli oddziału Kaszubsko - Pomorskiego: Bobrucki Eugeniusz, Cupiał Janusz, Dąbrowski Marian, Gański Jan, Gryckiewicz Stanisław, Grzenkowicz Andrzej, Grzenkowicz Marian, Majkowski Roman, Meyer Henryk, Niklas Tomasz, Pawlak Jerzy, Pieper Henryk, Pieper Leszek, Rach Adam, Rychert Arkadiusz, Szczepański Witold, Szymański Eugeniusz.

     Nasz oddział w chwili obecnej zrzesza 35 uprawnionych Mistrzów Kominiarskich. Duża część Mistrzów naszego oddziału jest kontynuatorami chlubnych tradycji kominiarskich, które przejęli z pokolenia na pokolenie po swoich Ojcach i Dziadkach.

     Kominiarze – członkowie Korporacji deklarują rzetelną i uczciwą współpracę ze wszystkimi podmiotami gospodarczymi – tj.: wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, szkoły, przedszkola, szpitale, muzea, gospodarstwa domowe itp.