Korporacja Kominiarzy Polskich
Stowarzyszenie Zawodowe
o/Kaszubsko - Pomorski

Partnerzy:


 
 

 
 

Ostatni News!

 

 

 

Zarząd oddziału KKP SZ w Bytowie organizuje szkolenie na przedłużenie dokonywania przeglądów "DOZÓR EKSPLOATACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ ORAZ PRZEGLĄD INSTALACJI GAZOWEJ", które odbędzie się w dniach 16-17 czerwca 2020 roku  w Ośrodku Szkoleniowo-Rehabilitacyjnym MAUSZ w miejscowości Ostrów Mausz 12 (gmina Sulęczyno) .

Koszt uczestnictwa w szkoleniu 250 zł od osoby. Koszt jednego egzaminu wynosi 260 zł (10% najniższej krajowej , cena państwowa nie podlega negocjacji ). Koszt pobytu w Ośrodku  Szkoleniowo-Rehabilitacyjnym MAUSZ z wyżywieniem wynosi 400 zł od osoby.   Wpłaty za egzaminy będą pobierane na miejscu .

Dojazd oraz powrót we własnym zakresie.

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!

Wpłat należy dokonywać na konto: JAN GAŃSKI


42 9321 0001 0011 6642 3000 0010
Bank Spółdzielczy w Bytowie
ul. Wojska Polskiego 33
77-100 Bytów

W tytule przelewu proszę napisać: 
wpłata na szkolenie oraz Imię i Nazwisko osoby wpłacającej

Telefon kontaktowy:
Jan Gański
tel.602-279-009


Szkolenie MAUSZ 16-17.06.2020r.

 

Program szkolenia

16 czerwca 2020r. (wtorek)

8.00-10.00 – przyjazd uczestników, zakwaterowanie

11.00 - zebranie oddziałowe 

12.20 – przerwa na kawę

12.25 -14.00 –  dalszy ciąg zebrania

14.00-15.00 – obiad

15.15-16.00 – wypełnianie dokumentów związanych z szkoleniem

16.00-16.15 – przerwa na kawę 

18.30 –  kolacja 

 

17 czerwca 2020r. (środa)

8.00-9.00 – śniadanie

9.30-12.00 – wykłady na przedłużenie uprawnień E i D „wentylacja mechaniczna oraz E i D przegląd instalacji gazowych”

12.00-12.20 – przerwa na kawę

12.25-14.00 – dalszy ciąg wykładów

14.00-15.00 – obiad

15.15-16.00 – egzaminy

16.00-16.20 – przerwa na kawę

16.25-18.30 - egzaminy

 

 

 

Program może ulec zmianie. 


Ostatnie zdjęcia

 
 

Zaproszenie na zebranie członków w dniu 17.09.2010r.

2010-08-08

                                                  ZAPROSZENIE 

            Zarząd oddziału Kaszubsko-Pomorskiego zaprasza na zebranie członków, 
                        które odbędzie  się w dniu 17.09.2010r. o godz. 9.00 
               w Ośrodku Wczasowym „Milo Mausz” w Ostrów – Mausz k/ Sulęczyna.Proponowany porządek zebrania: 

  1. Otwarcie zebrania i powitanie gości.
  2. Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania.
  3. Odczytanie protokołu z X Zjazdu Sprawozdawczego Delegatów KKP SZ w Opolu.
  4. Przedstawienie sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze 2010r.
  5. Zebranie składek członkowskich.
  6. Aktualizacja danych osobowych członków oddziału – długość stażu pracy, ilość lat przepracowanych w zawodzie.
  7. Sprawozdanie z ostatniego posiedzenia Sądu Koleżeńskiego.
  8. Przedstawienie i omówienie pracy naszych członków wobec swoich usługodawców.
  9. Wnioski i zapytania.
  10. Zamknięcie zebrania i wspólny obiad.

Ze względu na ważność omawianych tematów obecność wszystkich członków obowiązkowa.