Korporacja Kominiarzy Polskich
Stowarzyszenie Zawodowe
o/Kaszubsko - Pomorski

Partnerzy:


 
 

 
 

Ostatni News!W związku z  obecną sytuacją epidemiologiczną wywołaną przez koronawirusa uprzejmie informujemy ,że podjęliśmy decyzję o odwołaniu szkolenia na przedłużenie dokonywania przeglądów "DOZÓR EKSPLOATACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ ORAZ PRZEGLĄD INSTALACJI GAZOWEJ" w dniach 15.04-17 kwietnia 2020r. w Ośrodku Wypoczynkowym "KREFTA" w miejscowości Chmielno (gmina Żukowo), ul. Grodziska 10.
Szkolenie odbędzie się w terminie późniejszym .  Powiadomimy o nowym terminie szkolenia.

Dziękujemy za wyrozumiałość i zrozumienie.

 

 

Ostatnie zdjęcia

 
 

Zaproszenie na zebranie członków w dniu 17.09.2010r.

2010-08-08

                                                  ZAPROSZENIE 

            Zarząd oddziału Kaszubsko-Pomorskiego zaprasza na zebranie członków, 
                        które odbędzie  się w dniu 17.09.2010r. o godz. 9.00 
               w Ośrodku Wczasowym „Milo Mausz” w Ostrów – Mausz k/ Sulęczyna.Proponowany porządek zebrania: 

  1. Otwarcie zebrania i powitanie gości.
  2. Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania.
  3. Odczytanie protokołu z X Zjazdu Sprawozdawczego Delegatów KKP SZ w Opolu.
  4. Przedstawienie sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze 2010r.
  5. Zebranie składek członkowskich.
  6. Aktualizacja danych osobowych członków oddziału – długość stażu pracy, ilość lat przepracowanych w zawodzie.
  7. Sprawozdanie z ostatniego posiedzenia Sądu Koleżeńskiego.
  8. Przedstawienie i omówienie pracy naszych członków wobec swoich usługodawców.
  9. Wnioski i zapytania.
  10. Zamknięcie zebrania i wspólny obiad.

Ze względu na ważność omawianych tematów obecność wszystkich członków obowiązkowa.