Korporacja Kominiarzy Polskich
Stowarzyszenie Zawodowe
o/Kaszubsko - Pomorski

Partnerzy:


 
 

 
 

Ostatni News!W związku z  obecną sytuacją epidemiologiczną wywołaną przez koronawirusa uprzejmie informujemy ,że podjęliśmy decyzję o odwołaniu szkolenia na przedłużenie dokonywania przeglądów "DOZÓR EKSPLOATACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ ORAZ PRZEGLĄD INSTALACJI GAZOWEJ" w dniach 15.04-17 kwietnia 2020r. w Ośrodku Wypoczynkowym "KREFTA" w miejscowości Chmielno (gmina Żukowo), ul. Grodziska 10.
Szkolenie odbędzie się w terminie późniejszym .  Powiadomimy o nowym terminie szkolenia.

Dziękujemy za wyrozumiałość i zrozumienie.

 

 

Ostatnie zdjęcia

 
 

Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Członków KKPSZ Oddział w Bytowie

2017-03-15

 

                                              ZAPROSZENIE

 

Zarząd oddziału Kaszubsko-Pomorskiego zgodnie z § 36 Statutu KKPSZ  zaprasza na Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków KKPSZ Oddział w Bytowie  , które odbędzie  się w dniu 31.03.2017r. o godz. 10.00 w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Bytowie, ul. Wybickiego 7.

 

       Porządek Obrad:

 

1.      Otwarcie zebrania, przywitanie członków  .                                       

 --  przyjęcie porządku obrad:

2.      Powołanie Prezydium Walnego Zebrania tj. Przewodniczącego, Zastępcy i Sekretarza.

3.      Powołanie Protokolanta.

4.      Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania.

5.      Wybór Komisji: Mandatowo – Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków

6.      Sprawozdanie z  pracy Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

7.      Ukonstytuowanie się Komisji i odczytanie Protokołu.

8.      Dyskusja nad pkt. 6

9.      Podjęcie Uchwał w sprawach: Zatwierdzenie Sprawozdań Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej, Udzielenia Absolutorium ustępującemu Zarządowi.

10.  Wybory: Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego, Delegatów na Zjazd Krajowy.

11.  Omówienie i przedstawienie planowanego porządku obchodów Święta 10-lecia naszego Oddziału.

12.  Wręczenie legitymacji członkowskich (legitymacje otrzymają członkowie, którzy zapłacą na zebraniu składkę w kwocie 600 zł za cały rok lub dostarczą potwierdzenie dokonania przelewu ).

13.  Wolne głosy i wnioski

14.  Ogłoszenie wyników wyborów.

15.  Zakończenie obrad wspólnym obiadem.

 

Ze względu na ważność  omawianych tematów obecność obowiązkowa. 

                                                                      

Z kominiarskim pozdrowieniem 

   Prezes Jan Gański                     
ZAPROSZENIE

Zarząd oddziału Kaszubsko-Pomorskiego zgodnie z § 36 Statutu KKPSZ zaprasza na Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków KKPSZ Oddział w Bytowie , które odbędzie się w dniu 31.03.2017r. o godz. 10.00 w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Bytowie, ul. Wybickiego 7.

Porządek Obrad:

1. Otwarcie zebrania, przywitanie członków .
-- przyjęcie porządku obrad:
2. Powołanie Prezydium Walnego Zebrania tj. Przewodniczącego, Zastępcy i Sekretarza.
3. Powołanie Protokolanta.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania.
5. Wybór Komisji: Mandatowo – Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków
6. Sprawozdanie z pracy Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
7. Ukonstytuowanie się Komisji i odczytanie Protokołu.
8. Dyskusja nad pkt. 6
9. Podjęcie Uchwał w sprawach: Zatwierdzenie Sprawozdań Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej, Udzielenia Absolutorium ustępującemu Zarządowi.
10. Wybory: Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego, Delegatów na Zjazd Krajowy.
11. Omówienie i przedstawienie planowanego porządku obchodów Święta 10-lecia naszego Oddziału.
12. Wręczenie legitymacji członkowskich (legitymacje otrzymają członkowie, którzy zapłacą na zebraniu składkę w kwocie 600 zł za cały rok lub dostarczą potwierdzenie dokonania przelewu ).
13. Wolne głosy i wnioski
14. Ogłoszenie wyników wyborów.
15. Zakończenie obrad wspólnym obiadem.

Ze względu na ważność omawianych tematów obecność obowiązkowa.

Z kominiarskim pozdrowieniem
Prezes Jan Gański